Durfkapitaal

Durfkapitaal, ook bekend onder de Engelse term venture capital, is een financieringsvorm voor ondernemingen die hoge risico's lopen, meestal startende ondernemingen. Durfkapitalisten of informal investors opereren vaak op persoonlijke titel en handelen met eigen vermogen. Zij investeren in veelbelovende jonge bedrijven met de hoop dat deze sterk zullen groeien, en daardoor een grotere marktwaarde zullen krijgen. De investeringen lopen meestal uiteen van een paar ton tot een miljoen. Deze bedrijven hebben vaak geen toegang tot de kapitaalmarkten om aan voldoende startkapitaal te komen. Ook nemen de trajecten met bepaalde fondsen of ontwikkelingsmaatschappijen vaak veel tijd in beslag.

Venture capital vergt een specifieke aanpak. Dat een investeerder succesvol is (geweest) met een eigen onderneming, betekent niet automatisch dat deze als participant ook succesvol zal zijn. Dat in participatietrajecten met beleid en kennis van zaken wordt gehandeld, vormt een belangrijke voorwaarde voor succes.

Ook op het terrein van het venture capital en het participeren in bedrijven gaat op dat een doordachte, goed afgewogen en afgebakende investering veel waarde kan krijgen en het risico van verrassingen en teleurstellingen kan worden beperkt.

Aandachtspunten & Risico’s

 • Timing m.b.t. de investering c.q. desinvestering
 • “Me too” attitude, omdat zij meedoen doe ik het ook
 • Onvoldoende analyse ondernemingsplannen
 • Te weinig toetsing in de markt
 • Te weinig flexibiliteit tijdens de investering, plannen moeten op rationele gronden kunnen worden aangepast
 • Te weinig aandacht tijdens de rit
 • Te weinig discipline m.b.t. grenzen en te committeren kapitaal
 • Communicatie en informatie uitwisseling tussen management onderneming en investeerder
 • Te veel emotie en te weinig ratio
 • Onderschatting van risico’s
 • Overschatting van de mogelijkheden en eigen kunnen
 • Onvoldoende discipline m.b.t. rapportages, spelregels zowel intern als extern

Kansen & voordelen

 • Hoog tot zeer hoog rendement mogelijk
 • Kan zeer goed passen in assetmix investeerder
 • Je weet beter waar je in investeert. Je hebt meer invloed en kan richting geven
 • Fun en onderdeel uitmaken van een succesverhaal